stopwatch
“Voor vrouwen blijkt het gemakkelijker zich te outen. Voor mannen die in teamsport spelen, ligt dat blijkbaar gevoeliger. Het is tijd dat er een mannelijk homoseksueel rolmodel opstaat.”
Daniëlla Somers, wereldkampioene thaiboks
speler 10

10. Gelijke Kansen in Vlaanderen en de Football+Foundation coördineren de opvolging van het actieplan

In 2014 maakt Gelijke Kansen in Vlaanderen middelen vrij om een medewerker aan te werven die binnen de Football+ Foundation de implementatie van het actieplan zal coördineren. Zijn of haar taken kaderen in het ruimer diversiteitsbeleid dat de Football+ Foundation in samenwerking met de KBVB verder uitwerkt.


actie

In het kader van dit actieplan zal deze persoon:

  • de concrete initiatieven uit het actieplan opvolgen, zoals bijv. de aanpassingen in de reglementen van inwendige orde
  • de vorming geven die ontwikkeld werd in het kader van de Toolkit
  • een aanspreekpunt zijn voor klachten in het kader van dit actieplan
  • op regelmatige basis overleg plegen met verschillende stakeholders, zoals de Voetbalcel bij de FOD Binnenlandse Zaken
  • alle relevante informatie (mediaberichten, onderzoeken, campagnes,..) verzamelen en ontsluiten
  • netwerken opbouwen, samenwerkingsverbanden opzetten, coördineren en afstemmen van initiatieven