schoen
“Homoacceptatie binnen het voetbal hoort eigenlijk helemaal geen onderwerp te zijn. Net als afkomst en religie dat ook niet zijn.”
Louis van Gaal, bondscoach van het Nederlands elftal
speler 8

08. Voetbalstewards/begeleiders worden opgeleid hoe om te gaan met homofobe uitspraken en homofoob gedrag

Vooraleer een steward bij een club aan de slag gaat, dient hij of zij een opleiding te volgen. Deze opleiding behelst naast praktijkervaring ook een theoretisch gedeelte. Binnen dit onderdeel van de opleiding moeten stewards vertrouwd gemaakt worden met het probleem van homofobie en andere vormen van discriminatie, en aangeleerd worden hoe om te gaan met o.a. homofobe uitspraken en gedragingen zodat zij adequaat kunnen reageren wanneer ze ermee worden geconfronteerd.


actie

  1. Na de aanpassing van de omzendbrief OOP40 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden van 14 december 2006, wordt de goedkeuring van de stewardopleidingen door de Voetbalcel van de federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken afhankelijk gemaakt van het al dan niet opnemen van een module rond discriminatie, en de strijd tegen homofobie in het bijzonder.

  2. De clubs in lagere klassen maken geen gebruik van stewards. Daar zorgen begeleiders en terreinafgevaardigden voor de veiligheid rond het voetbalveld. De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond zal hen via de Toolkit sensibiliseren en informeren zodat zij in staat zijn om gepast te reageren.

  3. De voetbalcel van Binnenlandse Zaken introduceert de Toolkit op de opleiding die de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan het begin van het seizoen organiseert voor de kandidaat-veiligheidsverantwoordelijken.