schijdsrechterfluitje
“Nu is het belangrijker dat zo veel mogelijk homoseksuelen in het voetbalmilieu zich outen. Het taboe dat rust op homoseksualiteit in de macho voetbalwereld moet eruit.”
Gabriël Papanikitas, scheidsrechter
speler 7

07. In de trainersopleiding wordt aandacht besteed aan discriminatie, en in het bijzonder aan discriminatie op basis van seksuele identiteit

De Vlaamse Trainersschool biedt opleidingen aan voor trainers. De initiatoropleiding voorziet - naast het sporttechnische gedeelte - eveneens een “Algemeen Gedeelte Initiator” met een vak “Didactiek”.

Binnen dit onderdeel van de opleiding wordt stilgestaan bij een aantal bijzondere doelgroepen. In een bundel van 10 fiches werd een fiche over holebiseksualiteit opgenomen. Er wordt onder meer ingegaan op homonegativiteit in de sport, tips voor de initiator, begeleiding van de holebi-sporter, etc.


actie

  1. De huidige fiche over holebiseksualiteit wordt geüpdatet, en via de Toolkit bekendgemaakt. Op deze manier willen we trainers stimuleren om het onderwerp op een interessante en interactieve manier te brengen.

  2. Het onderwerp wordt regelmatig geïntegreerd in het docentenweekend van de Vlaamse Trainersschool. Dit weekend brengt 30 tot 50 docenten van de trainersopleiding samen. Door de thematiek ook daar op een interessante en interactieve manier aan te kaarten, hopen we een trickle-downeffect te creëren naar de trainersopleidingen.

  3. De Vlaamse Trainersschool onderzoekt hoe tijdens de Dag van Trainer de sociale dimensie van sport extra kan belicht worden. Naast de andere sociale thema’s zoals G-sport, kansarmoede en diversiteit wordt bekeken hoe acties in het kader van dit actieplan belicht kunnen worden.

  4. Binnen het theoretisch gedeelte in de opleiding bij de Trainersgroepering Vlaanderen (Koninklijke Vlaamse Voetbalbond) wordt stilgestaan bij de problematiek van diversiteit en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie.