goal
“Natuurlijk zijn er homo’s in het voetbal. Homofilie is niet zoiets dat je kan knippen en ‘ergens’ in de maatschappij - waar het jou het beste uitkomt - plakken.”
Jonas Heuts, Voetbalfederatie Vlaanderen
speler 2

02. Een Toolkit ‘Holebi of hetero, maak er geen spel van’ als instrument voor voetbalclubs

Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) maakte in het verleden - met de steun van de Vlaamse Overheid - een Toolkit “Respect voor Diversiteit” met de focus op racisme en de integratie van nieuwe Vlamingen via sport.

Gelijke Kansen in Vlaanderen laat een nieuwe Toolkit uitwerken door ICES die de focus legt op holebi’s in het voetbal. Deze Toolkit wordt ontwikkeld in samenwerking met o.a. çavaria, de koepel van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, en de partners uit de voetbalwereld.

Download hier de toolkit.


actie

De Toolkit is vooral een praktisch instrument. Het geeft enerzijds de ‘theorie’, aangevuld met weetjes en cijfers, maar is ook een instrument waarop organisaties kunnen terugvallen als ze acties in het kader van homofobie willen ontwikkelen.

  1. De Toolkit kadert de problematiek, geeft een overzicht van (inter)nationale organisaties die zich gespecialiseerd hebben in de materie (zoals FARE, Alliantie Gelijkspelen, Paris Foot Gay en Football vs Homophobia,...) en beschrijft voorbeelden van acties uit zowel binnen- als buitenland die kunnen inspireren (zoals “Homofobie? Geen bal aan!” van de Mechelse vzw Hattrick in samenwerking met KV en Racing Mechelen).

  2. Er wordt een kant-en-klare vorming uitgewerkt die gebruikt kan worden in de opleiding van trainers, scheidsrechters, stewards en veiligheidsverantwoordelijken, maar die ook voor clubs en hun besturen of supportersverenigingen een handig instrument is. Het doel van de vorming is bewustmaking rond het thema en concrete handvaten bieden om het thema aan te kaarten.

  3. Daarnaast gaat de Toolkit ook dieper in op wat clubbesturen, voetbalfederaties en -bonden, trainers, supportersverenigingen, scheidsrechters, e.a. concreet kunnen doen om discriminatie, en homofobie in het bijzonder, in het voetbal tegen te gaan.